dilluns, 17 de febrer de 2014

Tutorial. Incentre i Circumferència Inscrita


En aquest link: Incentre i Circumferència Inscrita, els alumnes del Taller de Matemàtiques de 1r d'ESO ens mostren com trobar l'Incentre d'un triangle i com construir la Circumferència Inscrita

Tutorial. Circumcentre i Circumferència Circumscrita


En el següent link: Circumcentre i Circumferència Circumscrita , els alumnes del Taller de Matemàtiques de 1r d'ESO ens mostren com trobar el Circumcentre d'un triangle i com construir la Circumferència Circumscrita